جشنواره گوینده کتاب خوان

مسابقه گویندگی با محوریت کتاب های یک صفحه ای، نوشته آقای مهدی میرعظیمی و با همت باشگاه گویندگان برگزار می گردد آتیه نگاران مجری طراحی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی شماره تماس 09171198944
ویدیوهای مرتبط