درس12فارسی چهارم ابتدایی یک اتفاق ساده

کلیپ آموزشی و تدریس درس دوازدهم. حاوی کلمات هم معنی و متضاد و هم خانواده. پاسخ به سوالات درک متن و آموزش نکات دستوری (صفت)
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید