وبینار461-تاریخ 99/11/04

بررسی: شاخص کل-شاخص هم وزن-طلا-سکه یک روزه بانک رفاه-فرابورس-فنورد-دسانکو-آسیا-قهکمت-زدشت-شلرد-حتوکا-ثفارس-فاسمین-غگل-چخزر-کاما-غنوش-شاروم-بترانس-غسالم-شستا-فولاد-خساپا-مادیرا-وپست. معامله گر : بنیامین فغانی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید