مردان بزرگ چه کسانی هستند ؟

آیا شما خود را انسان موفقی می دانید ؟ موفقیت یعنی چی؟ انسان های موفق چه کسانی هستند ؟ مردان بزرگ چه خصوصیاتی دارند ؟ سعی کنید به این سوالات پاسخ دهید تا متوجه شوید کجای داستان موفقیت هستید . داستان موفقیت و انسان های بزرگ چیز پیچیده ای نیست اما با معجزه شکل نمی گیرد . مردان بزرگ ، انسان هایی هستند که در زندگی خود تلاش کردند تا موفق شدند . آنها باور داشتند که می توانند موفق شوند و امروز یا شما هم جز این مردان بزرگ هستید یا می توانید باشید . در این پادکست با صدای مهران بهروزی می شنوید که راز انسان بزرگ ، مشهور و محبوب چیست ؟
ویدیوهای مرتبط