حمیده اسکندرپور فرآیند اجرای نوروفیدبک

حميده اسکندرپورکارشناس ارشد روانشناسي عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايرانعضو انجمن روانشناسي مطالعات سالمندي ايرانعضو انجمن روانشناسي سلامت ايرانعضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژينوروتراپيست کلينيک خانواده ايرانيداراي مدارک نوروفيدبک عمومي،پيشرفته،تخصصي وCBT زوج درمانگر ، خانواده درماني ، مشاوره فردي، مشاوره تحصيلي ،مشاوره شغلي ، مشاوره پيش از ازدواجآدرس شعبه تهرانپارس : فلکه اول تهرانپارس، خيابان اميري طائمه( گلبرگ شرقي ) بين تقاطع رشيد و باقري، پلاک 95، واحد 3تلفن : 77760350 / 77760381/ 77760368
ویدیوهای مرتبط