فراریان مشهور کره شمالی

این ویدیو بخشی از مستند " دنیای ما " هست
ویدیوهای مرتبط