بومی سازی ایمپلنت

بومی سازی ایمپلنت محصول کلیدی ایمپلنت دندانی «اویتا» با نصف قیمت نمونه‌های خارجی تولید شده و قرار است تا چند سال آینده نیاز کل کشور را تامین کند.
ویدیوهای مرتبط