شعر طنز خلیل جوادی

خلیل جوادی یکی از طنز پردازان بزرگ اهل زنجان می باشد.
ویدیوهای مرتبط