حرفه ی معامله گری و آموزش معامله گری در بازارهای مالی

حرفه ی معامله گری و آموزش معامله گری حرفه ی معامله گری و آموزش معامله گری در ظاهر لازم و ملزوم همدیگر هستند ولی در واقعیت اینگونه نیست. حرفه ی معامله گری یک معامله گر با استفاده از راه های متفاوت و سعی و خطاهای بسیار خود را در حرفه ی معامله گری توانمد ساخته است. بنابراین ایشان در زمانی که به کسب دانش و تجربه پرداخته است، سعی کرده مسیرهای آموزشی مختلفی را در برنامه ی خود داشته باشد و شاید اگر از او پرسیده شود بهترین روش معاملاتی چیست پاسخ روشنی برایش نداشته باشد. آموزش معامله گری همچنان که در بسیاری از شاخه های تخصصی، یک استاد برتر الزاما یک دانشجو و یا کارآموز برتر نبوده، بنابراین آموزش معامله گری فرایندی است که می بایست استاد هم قدرت بیان و هم تخصص این فن را داشته باشد و واقعا شاید با مسیر معامله گری کاملا متفاوت باشد. نمونه ی این مثال ها بازیکنان برتر در رشته های ورزشی مختلف فوتبال و والیبال و ... هستند که آن ها در حرففه ی معامله گری نتوانستند همچون زمان بازی خود توفیقاتی بزرگ را بدست آورند. در نقطه ی مقابل هم مربیانی بزرگ همانند آقای الکس فرگوسن در فوتبال و آقای ولاسکو در والیبال و بسیاری دیگر وجود دارند که بازیکنان تراز اولی در زمان خود نبودند. بنابراین باید به این مهم توجه شود که رجوع به یک معامله گر توانمند و کسب تجربه از وی شاید نتواند ما را در بهترین شرایط ممکن قرار دهد و ما برای ارتقای معامله گری نیاز به یک مربی توانمد داشته باشیم.
ویدیوهای مرتبط