بایدن استیضاح می‌شود؟!

استیضاح در برابر استیضاح. بایدن در برابر ترامپ! بایدن سوابق زیادی از حمایت خانواده خود بعد از به دست گرفتن قدرت دارد!!
ویدیوهای مرتبط