اولین مصاحبه منتشر نشده شهید تهرانی مقدم در مورد قدرت موشکی ایران

اقتدار جمهوری اسلامی ایران به سود هیچ کشوریی توی دنیا نیست از آمریکا و کشورهای اروپائی گرفته تا همین همسایگان دور و بر خودمان، در این میان هدف آمریکا هم فقط تضعیف حکومت ایران نیست آنها قصد براندازی حکومت ایران را دارند فقط مرحله به مرحله جلو می روند و بزرگترین اهرم شان هم تحریم است آنها مدام در جهان می چرخند تا رابطه کشورهای دنیا را با ایران قطع کنند فرمول آمریکا برای ایران بسیار روشن شده است وارد کردن فشار اقتصادی به مردم تا نارضایتی اقتصادی جای خودش را به نافرمانی مدنی بدهد. کجائی حاج حسن عزیز تا ببینی اعجاز دستانت چقدر قدرت برای ایران و کشورهای مظلوم و ستم دیده خلق کرده است اعجاز دستانت و روحیه استثنائی ات و ایمان خالص ات در زمانی که کسی فکر موشک نمی کرد تو در فکر فرستادن ماهواره به فضا بودی تو به هر چی می خواستی و لیاقتش را داشتی رسیدی روحت شاد یادت گرامی و راهت پر رهرو باد.
ویدیوهای مرتبط