یه بهمن ماهی ...

بهمن ماهی که باشی، میشی یه آدم خاص ! میشی کسی که حسش نابه عشقش نابه بهمن ماهی که باشی میشی یه آدم ناب ! میشی کسی که بودنش یه هدیس برای بقیه بهمن ماهی که باشی میشی تو! تویی که پر از احساسی بهمن ماهی که باشی میشی یه دوست یه همسفر یه عاشق یه عاشق واقعی یه همسفر واقعی یه دوست واقعی
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید