دانلود آهنگ زیبای من ایوان باند

دانلود آهنگ زیبای من ایوان باند ♫ ♫♫♫♫ ♫ جانم به لب آمد عجب صبری تو داری من که مردم پیراهنم را پاره کن من بویی از یوسف نبردم امشب کلید خانه را دیوانه را دستت سپردم جانم به لب آمد عجب صبری تو داری وقت دیدار کو شانه ات دیوانه ات مانده میان بغض و رگبار چون آخرش عاشق سرش یک شانه میخواهد نه دیوار
ویدیوهای مرتبط