دلتنگی یعنی چی؟ دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی ..

گشته است چشمان من از درد و غم دریا، مادر من چه گویم بی تو از فردا و فرداها، مادر تکیه‌گاه من تو بودی، تنها امید و آرزو بی تو این دنیا ندارد، رنگ شادی‌ها، مادر
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید