رزمایش پیامبر 15 / رزمایش موشک های بالستیک علیه ناوهای آمریکایی در خلیج فارس

رزمایش پیامبر اعظم 15 / رزمایش موشک های دوربرد بالستیک علیه ناوهای آمریکایی در خلیج فارس مورخ 1399/10/27
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید