روضه وداع علی وزهرا

فقط یک خواهش است ز تو ای نورعین شبانه ظرف آب بده دست حسین قرار ما دوتا پس از این کربلا کنار نیزه ها خداحافظ علی
ویدیوهای مرتبط