تامارین

از نژاد میمون ها با نام تامارین امپراطور زیستگاهش در کلمبیاست از میوه و ساقه گیاه تغذیه میکند بخاطر مدل سبیل هایش خاص و مورد توجه قرار گرفته است
ویدیوهای جدید