50 تا دنبال کننده میدم واقعی واقعی واقعی واقعی واقعی (کپ)

های کایز من بهتون ۵۰ تا دنبال کننده میدم اینو بگم که خودم ۵۰ تا دنبال کننده دارم یعنی با همون پیج ها هم خودمو فالو کردم برای این که بهتون ۵۰ تا دنبال کننده بدم باید: منو دنبال کن دوم اینکه این ویدیو رو بازنشر کن و سوم اینکه این ویدیو رو لایک کن و بگو انجام شد بعد واریز میکنممممم واقعی واقعی واقعی هست پس بهم اعتماد کن
ویدیوهای مرتبط