خمیر کلی خونه باب اسفنجی / آسمر خمیر کلی / آموزش خمیر کلی

هآعئ(^-^) خآیلی خمیر کلیبآحآلی بید(*´˘`*) اگ خشت اومد انگشت مبارکت ر بمال ر لحیک و قلب سفید ر قرمز کن ᕕ( ᐛ )ᕗ اصکئ ببینمح علاوه بر خدت ک جر میخوری، چنل مسخره ت (فرقی ندرح چنل مسخرت کجا بید) عم ب فآک میرح (: خآ دگ بآعئ بآعئ˙˚ʚ(´`)ɞ˚˙
ویدیوهای مرتبط