بهم بگو، بگو که اون بالا نشستن چه حسی داره!

این یک موزیک ویدیو است و در مورد بالا بردن کسی است که اما یک روز تو را ترک خواهد کرد همیشه باید به فکر خودتون باشید این در اولویت اول قرار دارد
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید