دولت بزرگترین ضرر فرهنگی را به سینما زد/ پول‌های بادآورده بلای جان سینما

مسعود لشگری قوچانی تهیه‌کننده آثاری چون خط ویژه، عصر یخبندان، قاتل اهلی، هفت ماهگی و کوچه بی‌نام در قسمت هشتم از برنامه اقتصاد هنر با گروه چندرسانه‌ای بازار به گفتگو پرداخت. وی چنین اظهار داشت: پول‌های بادآورده که به ظاهر نیتشان خیر است بدانند که باعث تبعیض در جامعه می‌شوند و آه و ناله پشت این پول‌ها وجود دارد و تاوان پس خواهند داد.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید