سرقت موتورسیکلت در بندر دیر بوشهر، مقابل چشم یک شهروند که مبهوت موبایلش شده!

سرقت موتورسیکلت در بندر دیر بوشهر، مقابل چشم یک شهروند که مبهوت موبایلش شده! کم توجهی مالک موتورسیکلت برای قفل کردن موتورش و بی خیالی موتورسوار کنار آن قابل توجه است.
ویدیوهای مرتبط