شریعتمداری: کسانی که تقاضای سبد حمایتی دارند، اموالشان بررسی می‌شود

?شریعتمداری: کسانی که با کد دستوری، تقاضای سبد حمایتی دارند، اموالشان بررسی می‌شود ?وزیر تعاون: آزمون وسع قطعا بدون خطا نیست، کسانی که از طریق کد دستوری مشخص شده اقدام به ثبت نام می‌کنند در واقع به ما اجازه می‌دهند که با بررسی اموالشان مشخص شود که مستحق دریافت سبد حمایتی هستند یا خیر.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید