یه کیلیپ زیبا تقدیم به ابجیام.اسمشون تو خود کیلیپ هست . آپارات پاک نکن تو رو خدا

گزارش = حک . ساخت خودم . آپارات پاک نکنننننننن لعنتیییییی بخدا از دیروز ظهر دور ساخت این کیلیپ بودم
ویدیوهای مرتبط