استاد رائفی پور : بودجه ای که هیچگاه به مجلس نمی رود !

سخنرانی : استاد رائفی پور « جریان های سیاسی در انتخابات چه خواهند کرد؟بیرجند 04-09-98
ویدیوهای مرتبط