معرفی شرکت های تولیدی گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی- شرکت کربن ایران

کارخانه شرکت کربن ایران در منطقه صنعتی کارون در شهر اهواز واقع شده است. شرکت کربن ایران بزرگترین تولید کننده دوده صنعتی در ایران و عضو گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی می باشد. میزان تولید واقعی سالیانه شرکت کربن ایران معادل 51000 تن می باشد.
ویدیوهای مرتبط