صفحه 36 و 37 ریاضی چهارم دبستان / تساوی کسرها (با رسم شکل)

در این ویدیو از فصل دوم کتاب ریاضی چهارم ابتدایی به ادامه مبحث کسرهای مساوی، جمع و تفریق کسرهای مساوی و تفهیم آن از طریق راهبرد رسم شکل می پردازیم. آموزگار: مریم میرعباسی
ویدیوهای مرتبط