دریاچه‌ی هیلیر، استرالیای غربی

دریاچه ی هیلیر (به رنگ صورتی درخشان) مانند فضای فانتزی آقای ویلی وانکا (از کتاب چارلی و کارخانه ی شکلات سازی)، واقع در میدل آیلند، استرالیای غربی می باشد.
ویدیوهای مرتبط