آیا کولر آبی باعث شیوع کرونا می شود؟

توجه به راهنمایی‌های بهداشتی مربوط به دستگاه‌های خنک کننده آبی می تواند نقش مهمی در پیشگیری از شیوع و انتقال کرونا در منازل و اماکن عمومی داشته باشد.


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید