لبخند لثه ای

لبخند لثه ای به حالتی گفته می‌شود که بخش زیادی از بافت لثه هنگام لبخند زدن مشخص شود و نسبت بین لثه و دندان متناسب نباشد. یکی از عوامل ایجاد کننده این لبخند عضله ای بیش فعال است که لب فوقانی را به سمت بالا می کشد و یکی از روش های درمان آن تزریق بوتاکس است. در این درمان با هدف ضعیف کردن عضلات، مقداری بوتاکس در هر دو سمت تیغه بینی و گاهی فاصله بین لب فوقانی و بینی تزریق می شود. و بعد از دوهفته تاثیرات بوتاکس قابل مشاهده است و در هنگام لبخند لثه نمایان نمیشود
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید