سخنرانی انگیزشی در سینما | فورد در برابر فراری | سکانس برتر سینما | سخنوران

در یکی از زیباترین سکانس های فیلم Ford v Ferrari سخنرانی انگیزشی خارق العاده Matt Damon و رئیس کارخانه فورد را مشاهده می کنید.
ویدیوهای مرتبط