گفتگو با مسول گروه جهادی بسیج دانشجویی رودان

گفتگو با یکی از مسول گروه جهادی بسیج دانشجویی مستقر در جزیره هرمز جهت خدمت رسانی به مردم.دانشجویان جهادگر هرمزگانی در اربعین حسینی مشغول خدمت رسانی به مردم شریف جزیره هرمز هستنند. #جهادادامه دارد


ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید