سرقت ۹ میلیون پول با زور چاقو در خیابان بنی هاشم تهران

چند سارق با سلاح سرد اقدام به سرقت مبلغی پول از یک فرد در خیابان بنی هاشم تهران کردند. : پايگاه خبري نيک رو : www.nikru.ir
ویدیوهای مرتبط