شکار کردن خرس های قطبی

این ویدیو بخشی از مستند " شکارچیان درنده با جوئل لمبرت " هست
ویدیوهای مرتبط