شهری که در گذشته به خارتون شهرت داشت

این منطقه محلِ تلاقیِ دو روده،یکی تالار که از منطقه آلاشت و گردنه دوگل سرچشمه میگیره و دومی رود کسیلیان هست
ویدیوهای مرتبط