فرض تفکیک شخصیت حسابداری مالی | قسمتی از دوره آنلاین حسابداری مالی استاد چکاه

شرکت نارون حساب به صورت مستقل از ، اعتباردهندگان و سرمایه گذاران فعالیت می ­نماید پس هزینه‌ها و دارایی­ها و درآمدها و بدهی­های نارون حساب هیچ ارتباطی با شرکا نداشته و همچنین مخارج و مسائل شخصی شرکا نیز هیچ ارتباطی با شرکت نارون حساب ندارد پس هزینه آب و برق و گاز و … حسام و سجاد متعلق به نارون حساب نیست و برعکس. نکته : منظور از اعتبار دهندگان یا همان گروه حساب بدهیها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به صورت اعتباری یا نسیه با شرکت فعالیت داشته اند مانند: الف – شرکتهایی که کالای خود را به صورت نسیه به شرکت نارون حساب فروخته اند. قسمتی از دوره آنلاین حسابداری مالی نارون حساب
ویدیوهای مرتبط