کرونا و ۶۰۰ کشته در روز

اگر با همین روال پیش برویم ممکن است آمار فوتی‌ها در روز به ۶۰۰ نفر هم برسد. به کرات در این چند روز معلم و دانش‌آموز کرونایی داشتیم. بخشی از لایو اینستاگرامى با دکتر طبرسی فوق تخصص بیماری‌های عفونى و عضو هییٔت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
ویدیوهای مرتبط