یک فیلم کوتاه (توضیحات رو حتما بخونید)

(ماچرا از کاگامی بدمون میاد؟) کاگامی ادم بدی نیست چرا ادرین بیشتر میره طرف کاگامی؟ مقصر خود لیدی باگ هستش که محلی به کت نوار نمیزاره و ادرین مجبور میشه بیشتر بره طرف کاگامی پس (کاگامی ادم بدی نیست)
ویدیوهای مرتبط