حضور دکتر فرهاد نجات (کرونا و علائم چشمی)

حضور دکتر فرهاد نجات جراح و متخصص چشم در برنامه دکتر سلام با موضوع کرونا و علائم چشمی پخش روز یکشنبه 23 شهریور 1399 www.drsalam.tv/
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید