سفر هزار کیلومتری برای کیفیت | آریامدتور

این بیمار عراقی پس از آگاهی از خدمات آریامدتور به همراه برادر خود به ایران آمده بود تا بتواند از خدمات پزشکان ایرانی بهره مند گشته و جراحی بینی با کیفیت انجام دهد. جزییات بیشتر و منابع استفاده‌شده از طریق لینک زیر مشاهده کنید: Ariamedtour.com/intro
ویدیوهای مرتبط