حرف راست رو از بچه بشنو

حرف راست رو از بچه بشنو بچه دهه 90 که میگن ینی این