مقدمات آموزش آمادگی دفاعی پایه دهم

این فیلم توسط استاد شعاعی فرد آموزش شده که مقدماتی رو درباره و سر فصل های این کتاب توضیح میده.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید