دیدار اعضای انجمن احیاگران طبیعت خوزستان با محیط بان ایثار گر آقای هادی پور

به گزارش روابط عمومی انجمن احیاگران طبیعت خوزستان دیدار اعضای انجمن احیاگران طبیعت خوزستان و دیگر انجمن ها ی محیط زیستی استان خوزستان از محیط بان ایثار گر طبیعت جناب آقای سید امین هادی پور در سازمان مردم نهاد استان خوزستان انجام شد . بعد از دیدار با جناب هادی پور جلسه هم اندیشی بر وضع روحی و جسمانی این بزرگوار برگزار گردید . درخواست آقای هادی پور این است پای هوشمند جایگزین پای خود شود بعد از اتمام جلسه از آقای هادی پور با لوح تقدیر از سرباز طبیعت تقدیر به عمل آمد.
ویدیوهای مرتبط