اتفاقی کم سابقه در آنتن زنده با چاشنی ربات ایرانی!

سازنده ربات به مجری برنامه سلام صبح بخیر میگوید لطفا به ربات دست نزنید چون جنسیتش مشخص نیست!
ویدیوهای مرتبط