هنرمندان پایتخت مبل و منبت ایران چشم اتتظار رفع مشکلات

هنرمندان پایتخت مبل و منبت ایران چشم اتتظار رفع مشکلات درصورت رفع مشکلات هنرمندان و تولید کنندگان مبل و منبت در شهرستان ملایر ، ظرفیت درآمدزایی و اشتغالزایی در این زمینه چندین برابر می شود.
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید