مهارت آموزی جوانان در زاهدان

موسسه پویا برای ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار، آموزش و مهارت آموزی را راه حل اساسی می داند از این رو در سال های ۹۷ و ۹۸ مهارت آموزی ۴۰ جوان دختر و پسر را در زاهدان در دستور کار خود قرار داد. با حمایت خیرین محترم هزینه ها تامین شد و با برنامه ریزی دقیق بخوبی انجام به پایان رسید.درتابستان ۱۳۹۹ نیز برای ۳۰ نفر از جوانان دختر و پسر زاهدانی برنامه ریزی شد و با همکاری خانه هدی در زاهدان آموزش های لازم برای آنان فراهم شده و تاکنون ادامه دارد. 88509411
ویدیوهای مرتبط
ویدیوهای جدید