اتش سوزی کوه پیره روستای جونگان

کوه پیره یکی ازبزرگترین قله های روستای جونگان هست که 2090مترارتفاع دارد ودرجنوب روستاواقع شده است