سرقت ترانس

فیلم ببینید. . به گزارش  قلعه کمیز، سارقانی قصد سرقت یک ترانس برق را داشتن با بدشانسی و به شکل عجیبی زمین گیر شدن. گفتنی است که زمانی که سارقان سعی در باز کردن و سرقت ترانس برق داشتن، واژگونی این ترانس برق منجر به گرفتار شدن این دزدان ناشی گردید به شکلی که صدای افتادن ترانس برق باعث شده که افراد نزدیک باند سارق متوجه شوند. که دیگر قادر به فرار نبوده.
ویدیوهای مرتبط