واکنش عجیب ترامپ به پیشنهادهای علمی برای جلوگیری از آتش ‌سوزی‌ها

واکنش عجیب ترامپ به پیشنهادهای علمی برای جلوگیری از آتش ‌سوزی‌های گسترده و مهار آن در آمریکا من فکر نمی‌کنم علم چیزی از این موضوعات سر در بیاورد! کالیفرنیا کم کم شروع به خنک‌تر شدن می‌کند؛ شما فقط بنشینید و تماشا کنید!
ویدیوهای مرتبط