آفت‌ها بلای‌جان چنارها

همشهری علت قطع ۱۰ اصله درخت چنار در محدوده پارک ملت را بررسی کرد
ویدیوهای مرتبط